Các loại Bình chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001

  30/01/2016

Chúng tôi phân phối các loại bình chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 gồm các loại: Bình bột chữa cháy MFZ4, MFZL4, MFZ8, MFZL8,…Bình khí Co2 MT3, MT5, MT35,….Bình cầu chữa cháy và một số các loại thiết bị chữa cháy khác.